Naši pacienti se z nami prvič srečajo v naših sodobno opremljenih poslovnih prostorih, kjer opravimo vse potrebne preglede. Paciente, ki so potrebni bolnišničnega zdravljenja, napotimo v Splošno bolnišnico Murska Sobota ali v drugo ortopedsko ustanovo, s katero že dlje časa uspešno sodelujemo. Operativne posege izvajamo izključno v sodobno opremljenih operacijskih dvoranah v Splošni Bolnišnici Murska Sobota.

KONTAKT